Category: Bez kategorii

Bez kategorii

Podziękowania

W imieniu Samorząd Studencki Collegium Medicum UMK oraz Samorząd Studencki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy chcielibyśmy serdecznie podziękować Miastu Bydgoszcz za okazane wsparcie finansowe podczas Medyczno-Muzycznych Juwenaliów 2019!
Bez tego nasza impreza nie mogłaby się odbyć!

Bez kategorii

Dzień Rektorski – 31.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z prośbą Samorządu Studenckiego CM, Decyzją Jego Magnificencji Rektora Tretyna na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu został ogłoszony dzień rektorski.

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego godziny rektorskie od 12:00 tego dnia.

Bezpiecznej i spokojnej drogi do domu 😉