FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę złożyć wniosek o miejsce w Akademiku?

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim można składać (osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty) w Dziale Dydaktyki CM ul. Jagiellońska 13-15 budynek A, pok. 12.

Back to Index

Wnioskuje o zwolnienie mnie z opłat studiów niestacjonarnych, potrzebna jest mi do tego opinia samorządu. W jaki sposób/ do kogo muszę się zgłosić, aby ją uzyskać?

Po tą opinie musisz się zgłosić do Przewodniczącego Twojego wydziału. Kontakt do niego znajdziesz na stronie Samorządu w zakładce Członkowie.

Back to Index

Czy jest możliwość by samorząd sfinansował mój pomysł na koło studenckie/wyjazd na konferencje?

Możesz do nas napisać z prośbą o takie finansowanie, oczywiście z uzasadnieniem. Polecamy robić to z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej na początku semestru, gdyż wtedy ustalamy budżet.

Back to Index

Jak złożyć podanie o warunek?

Podanie o warunek składasz w dziekanacie, adresując je do swojego dziekana. Dziekanat może wymagać na piśmie potwierdzenia od kierownika katedry w której nie zdałeś, że wyraża on zgode na warunek. W praktyce wygląda to tak, że idziesz do katedry z podaniem o warunek, oni dopisują iż wiedzą o tym, później zanosisz to do dziekanatu. Każdy wydział ma inną liczbę dozwolonych przedmiotów na warunku.  TUTAJ dostępne masz wzory podań.

Back to Index

Nie zdałem egzaminu poprawkowego, co to jest warunek?

Jeśli nie zdasz egzaminu poprawkowego, masz prawo wystąpić o warunkowe wpisanie na semestr wyżej z danego przedmiotu. W praktyce wygląda to tak, że po nie zdaniu egzaminu jest wyznaczany termin, w którym do dziekana swojego wydziału możesz złożyć podanie o warunek. Warunek u nas na uczelni to dwa dodatkowe podejścia do egzaminu. Na zgodzie o wpis warunkowy, będziesz miał wyznaczony czas, w jakim musisz zaliczyć dany przedmiot. Wpis warunkowy jest bezpłatny.

Back to Index

Nie zdałem egzaminu, co teraz?

Istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego egzaminu.

Back to Index

Nudzi mi się, jakie koła i organizacje są dostępne na naszym uniwersytecie?

Wszystkie są dostępne  TUTAJ

Back to Index

Kiedy będzie udostępniony nowy plan?

Nowy plan zawsze pojawia się w terminie 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Back to Index

Czy dnia X będą Rektorskie?

Możesz to sprawdzić w systemie “CBR?”   <——

Back to Index

Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed wyznaczonym terminem, który jest podawany na stronie internetowej Collegium Medicum w zakładce rekrutacja. Zawsze jest podany termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Z reguły termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla studentów stacjonarnych przypada w okolicach terminu ogłaszania wyników maturalnych.

Back to Index

Kiedy będą wypłacane stypendia?

Stypendia wypłacane są co miesiąc do 15 dnia danego miesiąca.

Back to Index

Kiedy są dyżury komisji stypendialnych danego wydziału?

Dyżury ustalane są przez komisję. Informację o konkretnych datach podawane będą na stronie samorządu.

Back to Index

Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne na ten semestr jeśli otrzymuje już od uczelni stypendium rektora?

Tak. Stypendia te przyznawane są niezależnie od siebie. Stypendium rektora nie jest wliczane do dochodu studenta.

Back to Index

Jak wypełnić wniosek o stypendium?

W systemie USOS w zakładce wnioski generator prowadzi nas krok po kroku przez proces wypełniania wniosku

Back to Index

Kto może udzielić mi informacji na temat stypendium socjalnego?

Dział dydaktyki, członkowie komisji stypendialnej, członkowie samorządu, starsi studenci. Ale przede-wszystkim informacje znajdziesz na stronie http://www.stypendia.umk.pl/

Back to Index

Jak mogę dołączyć do samorządu?

Pomoc zawsze nam się przyda 🙂 Możesz się z nami skontaktować osobiście lub napisać, chętnie przybliżymy Ci jak działa Samorząd.  Możesz zgłosić się do Komisji Promocji i Organizacji która świetnie wprowadza w życie samorządowca. Wybory odbywają się raz na dwa lata, informacja o ich terminie zawsze jest podawana w publicznym obwieszczeniu.

Back to Index

Chciałbym rozpocząć współprace z samorządem studenckim z kim moge się skontaktować?

Możesz do nas napisać na naszym fanpage’u na Facebook’u lub na stronie Samorządu studenckiego masz wymienionych wszystkich członków wraz z danymi kontaktowymi.

Back to Index