FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Akademiki

 1. Gdzie mogę złożyć wniosek o miejsce w Akademiku?

Egzaminy i regulamin studiów

 1. Opłaty za powtarzanie roku.
 2. Nie zdałem warunku, co teraz?
 3. Jak złożyć podanie o warunek?
 4. Nie zdałem egzaminu poprawkowego, co to jest warunek?
 5. Nie zdałem egzaminu, co teraz?

Finansowanie

 1. Wnioskuje o zwolnienie mnie z opłat studiów niestacjonarnych, potrzebna jest mi do tego opinia samorządu. W jaki sposób/ do kogo muszę się zgłosić, aby ją uzyskać?
 2. Czy jest możliwość by samorząd sfinansował mój pomysł na koło studenckie/wyjazd na konferencje?

Koła

 1. Nudzi mi się, jakie koła i organizacje są dostępne na naszym uniwersytecie?

Organizacja Roku

 1. Kiedy będzie udostępniony nowy plan?
 2. Czy dnia X będą Rektorskie?

Rekrutacja

 1. Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Stypendia

 1. Mam pytanie do komisji, jak mogę się z nią skontaktować?
 2. Jeżeli ukończyłem już studia pierwszego stopnia i podjąłem kolejny kierunek studiów (ponownie pierwszy stopień) to czy mam prawo do zapomogi?
 3. Ukończyłem już studia pierwszego stopnia. Czy idąc na drugi kierunek (ponownie studia 1. stopień) mogę ubiegać się o stypendium socjalane?
 4. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny jest skrajnie niski (bliski zeru). Czy wymagane są dodatkowe dokumenty?
 5. Jeden z rodziców jest bezrobotny. Czy wymagane są jakieś dodatkowe dokumenty?
 6. Nie mieszkam z rodzicami, pracuję, mam umowę najmu mieszkania. Czy mogę nie uwzględniać rodziców podczas składania wniosku w USOS i wykazać, że utrzymuję się sam?
 7. Jestem ubezpieczony w KRUS, a w USOS podczas wygenerowania wniosku o średnie dochody pokazane jest okno “Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS”. Jak potraktować taką sytuację?
 8. Czy stypendium socjalne jest razem z “dodatkiem mieszkaniowym” po okazaniu umowy najmu?
 9. eśli jedno z rodzeństwa studiuje zaocznie magisterkę i jest bezrobotny, czy potrzebuję zaświadczenia z jego szkoły, że się uczy?
 10. W procesie generowania dochodów za rok poprzedni w USOSie mam zaznaczyć te dokumenty, które będę okazywał składając wniosek?
 11. Jaki musi być status wniosku w USOS, aby można go było wydrukować i dostarczyć?
 12. Mamy firmę czy wymagane są jakieś dodatkowe dokumenty?
 13. Czy pomimo pobieranej w roku poprzednim jak i obecnym pracy dorywczej w ekranie 1. mam zaznaczyć “pracuję” czy “uczę się”. Dodam, iż jestem studentem.
 14. Czy w sytuacji gdy moja siostra w maju br. ukończyła 18 lat, ale nadal uczęszcza do szkoły to czy potrzebuję dokument z US o dochodach i zaświadczenie o składkach zdrowotnych?
 15. Jakie dokumenty należy dostarczyć, kiedy staram się o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych?
 16. Czy 500+ wlicza się do dochodu nieopodatkowanego?
 17. Czy jeśli zarejestrowałem wniosek, ale zrobiłem w nim błąd, to istnieje możliwość jego poprawy?
 18. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku jeśli posiada się dochody utracone?
 19. Nie chcę stać w kolejcę po stypendium socjalne. Czy jest możliwość wysłania dokumentów pocztą?
 20. Czy jeśli obecnie nie pracuję i w dniu składania wniosku nie będę mieć podpisanej żadnej umowy i złożę wniosek w październiku o stypendium socjalne( i zostanie mi ono przyznane), a np. w listopadzie lub grudniu podpisalbym umowę o pracę na cały etat, muszę to zgłaszać do komisji albo gdziekolwiek indziej? Czy w takiej sytuacji stypendium będzie mi zabrane? Czy będę musiał coś zwracać? I jakby to wyglądało gdyby to była umowa zlecenie a nie o pracę na pełen etat ?
 21. Jaki dokument będzie akceptowany stwierdzający wiek rodzeństwa?
 22. Do kiedy należy złożyć dokumenty, aby otrzymać stypendium jeszcze za październik?
 23. Jakie dokumenty są potrzebne do stypendium socjalnego jeśli moi rodzice otrzymują rentę? Czy wystarczy wtedy ksero decyzji z poprzedniego roku?
 24. Jeśli moi rodzice mają dochód, ale podatek według dokumentów z Urzędu Skarbowego wynosi 0zł to jak to przedstawić w systemie USOS?
 25. Jestem osobą niepełnosprawną i mam zamiar złożyć również wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych i nie wiem czy powienienem zaznaczać ten punkt, czy nie, bo jest tam napisane “o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta” to dotyczy TYLKO członków rodziny którzy są poza mną niepełnosprawni, czy również mnie
 26. Czy zaświadczenie wypisane przez moją mamę dotyczące wspólnego prowadzenia gospodarstwa rolnego z tatą może być napisane odręcznie?
 27. Jeśli składki zdrowotne opłaca w rodzinie tylko jeden rodzic to ile powinienem przynieść zaświadczeń?
 28. Czy dla osób ubiegających się o stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi są przewidziane oddzielne dyżury?
 29. Jaki powinienem mieć dochód, aby otrzymać stypendium socjalne?
 30. Czy jest możliwość zobaczenia jakie były progi z lat poprzednich?
 31. Nie wiem czy należy mi się stypendium socjalne, czy mogę uzyskać informację na temat tegorocznego progu?
 32. Jestem osobą, której przysługuje stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych. Czy procedura wygenerowania wniosku jest taka sama jak u pozostałych?
 33. Skąd mam wiedzieć jakie dokumenty są potrzebne do przedłożenia komisji stypendialnej podczas jej dyżuru?
 34. Kiedy będą wypłacane stypendia?
 35. Kiedy są dyżury komisji stypendialnych danego wydziału?
 36. Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne na ten semestr jeśli otrzymuje już od uczelni stypendium rektora?
 37. Jak wypełnić wniosek o stypendium?
 38. Kto może udzielić mi informacji na temat stypendium socjalnego?

Ubezpieczenia

 1. Nie otrzymałem certyfikatu
 2. Studiuje na dwóch kierunkach na CM UMK, czy mam ubezpieczać się 2 razy?
 3. Do kiedy mam czas na ubezpieczenie się?
 4. Jestem ubezpieczony poza uczelnią, muszę się wykupować również ubezpieczenie uczelniane?

Współpraca

 1. Jak mogę dołączyć do samorządu?
 2. Chciałbym rozpocząć współprace z samorządem studenckim z kim moge się skontaktować?

Gdzie mogę złożyć wniosek o miejsce w Akademiku?

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim można składać (osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty) w Dziale Dydaktyki CM ul. Jagiellońska 13-15 budynek A, pok. 12.

Back to Index

Opłaty za powtarzanie roku.

Opłata za powtarzanie roku jest uzależniona od ilości godzin przedmiotu, który masz powtarzać. W decyzji o powtarzaniu roku, będziesz miał dokładnie określoną kwotę.

Back to Index

Nie zdałem warunku, co teraz?

Masz prawo do złożenia u swojego dziekana pisma z prośbą o powtarzanie roku.Wzory podań

Back to Index

Jak złożyć podanie o warunek?

Podanie o warunek składasz w dziekanacie, adresując je do swojego dziekana. Dziekanat może wymagać na piśmie potwierdzenia od kierownika katedry w której nie zdałeś, że wyraża on zgode na warunek. W praktyce wygląda to tak, że idziesz do katedry z podaniem o warunek, oni dopisują iż wiedzą o tym, później zanosisz to do dziekanatu. Każdy wydział ma inną liczbę dozwolonych przedmiotów na warunku.  TUTAJ dostępne masz wzory podań.

Back to Index

Nie zdałem egzaminu poprawkowego, co to jest warunek?

Jeśli nie zdasz egzaminu poprawkowego, masz prawo wystąpić o warunkowe wpisanie na semestr wyżej z danego przedmiotu. W praktyce wygląda to tak, że po nie zdaniu egzaminu jest wyznaczany termin, w którym do dziekana swojego wydziału możesz złożyć podanie o warunek. Warunek u nas na uczelni to dwa dodatkowe podejścia do egzaminu. Na zgodzie o wpis warunkowy, będziesz miał wyznaczony czas, w jakim musisz zaliczyć dany przedmiot. Wpis warunkowy jest bezpłatny.

Back to Index

Nie zdałem egzaminu, co teraz?

Istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego egzaminu.

Back to Index

Wnioskuje o zwolnienie mnie z opłat studiów niestacjonarnych, potrzebna jest mi do tego opinia samorządu. W jaki sposób/ do kogo muszę się zgłosić, aby ją uzyskać?

Po tą opinie musisz się zgłosić do Przewodniczącego Twojego wydziału. Kontakt do niego znajdziesz na stronie Samorządu w zakładce Członkowie.

Back to Index

Czy jest możliwość by samorząd sfinansował mój pomysł na koło studenckie/wyjazd na konferencje?

Możesz do nas napisać z prośbą o takie finansowanie, oczywiście z uzasadnieniem. Polecamy robić to z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej na początku semestru, gdyż wtedy ustalamy budżet.

Back to Index

Nudzi mi się, jakie koła i organizacje są dostępne na naszym uniwersytecie?

Wszystkie są dostępne  TUTAJ

Back to Index

Kiedy będzie udostępniony nowy plan?

Nowy plan zawsze pojawia się w terminie 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Back to Index

Czy dnia X będą Rektorskie?

Możesz to sprawdzić w systemie “CBR?”   <——

Back to Index

Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed wyznaczonym terminem, który jest podawany na stronie internetowej Collegium Medicum w zakładce rekrutacja. Zawsze jest podany termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Z reguły termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla studentów stacjonarnych przypada w okolicach terminu ogłaszania wyników maturalnych.

Back to Index

Mam pytanie do komisji, jak mogę się z nią skontaktować?

Oto kontakty do komisji stypendialnych 😉
WNoZ: komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com
WL: stypendia.socjalne@gmail.com
WF: komisjastypendialnawf@gmail.com

Back to Index

Jeżeli ukończyłem już studia pierwszego stopnia i podjąłem kolejny kierunek studiów (ponownie pierwszy stopień) to czy mam prawo do zapomogi?

Tak, wystarczy wygenerować wniosek o średnich dochodach, wniosek o zapomogę i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty stwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w jakiej znalazł się student.

Back to Index

Ukończyłem już studia pierwszego stopnia. Czy idąc na drugi kierunek (ponownie studia 1. stopień) mogę ubiegać się o stypendium socjalane?

Niestety nie, stypendium socjalne przysługuje osobom, które nie ukończyły wcześniej żadnych studiów pierwszego stopnia.

Back to Index

Dochód miesięczny na jednego członka rodziny jest skrajnie niski (bliski zeru). Czy wymagane są dodatkowe dokumenty?

W sytuacji, gdy dochód jest bardzo niski należy dostarczyć oświadczenie wystawione przez MOPS, GOPS, bądź MGOPS o tym, że sytuacja w rodzinie jest bardzo trudna. Zdarza się, że przed wystawieniem takiego zaświadczenia w/w instytucje przeprowadzają wizytacje oceniając przy tym stan materialny rodziny.

Back to Index

Jeden z rodziców jest bezrobotny. Czy wymagane są jakieś dodatkowe dokumenty?

Tak, potrzebujemy zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, bądź w przypadku niezarejestrowania zaświadczenie o tym, że osoba nie figuruje w w/w urzędzie.

Back to Index

Nie mieszkam z rodzicami, pracuję, mam umowę najmu mieszkania. Czy mogę nie uwzględniać rodziców podczas składania wniosku w USOS i wykazać, że utrzymuję się sam?

Aby uwzględnić się samemu podczas obliczania średnich dochodów trzeba spełnić jedno z trzech kryteriów:
-mieć ukończone 26 lat
-być w związku małżeńskim
-mieć dziecko.
Występują również inne przesłanki do samodzielnego rozliczania się np w sytuacji, gdy pobierasz alimenty od obojga rodziców, bądź złożysz oświadczenie (potwierdzone przez instytucję) o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego w rodzicami.

Back to Index

Jestem ubezpieczony w KRUS, a w USOS podczas wygenerowania wniosku o średnie dochody pokazane jest okno “Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS”. Jak potraktować taką sytuację?

W to miejsce możesz śmiało wpisać składki wyliczone przez KRUS.

Back to Index

Czy stypendium socjalne jest razem z “dodatkiem mieszkaniowym” po okazaniu umowy najmu?

Tak, stypendium socjalne jest wraz z dodatkiem do mieszkania. Należy przygotować kopię umowy najmu (oryginał do wglądu)

Back to Index

eśli jedno z rodzeństwa studiuje zaocznie magisterkę i jest bezrobotny, czy potrzebuję zaświadczenia z jego szkoły, że się uczy?

W tej sytuacji zapewne uwzględniasz go w procesie dodawania rodziny we wniosku, zaświadczenie o pobieraniu przez niego nauki jest niezbędne.

Back to Index

W procesie generowania dochodów za rok poprzedni w USOSie mam zaznaczyć te dokumenty, które będę okazywał składając wniosek?

Tak, należy zaznaczyć dokumenty, które masz do przedłożenia na komisji.

Back to Index

Jaki musi być status wniosku w USOS, aby można go było wydrukować i dostarczyć?

Zarejestrowany

Back to Index

Mamy firmę czy wymagane są jakieś dodatkowe dokumenty?

W przypadku posiadania firmy należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Back to Index

Czy pomimo pobieranej w roku poprzednim jak i obecnym pracy dorywczej w ekranie 1. mam zaznaczyć “pracuję” czy “uczę się”. Dodam, iż jestem studentem.

Jeżeli jesteś czynnym studentem zaznaczasz normalnie “uczę się”

Back to Index

Czy w sytuacji gdy moja siostra w maju br. ukończyła 18 lat, ale nadal uczęszcza do szkoły to czy potrzebuję dokument z US o dochodach i zaświadczenie o składkach zdrowotnych?

Jeżeli rodzeństwo osiągnęło pełnoletność przed dniem składania wniosku wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego jak i o składkach zdrowotnych.

Back to Index

Jakie dokumenty należy dostarczyć, kiedy staram się o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych?

Potrzebujemy wygenerowany wniosek z USOS oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Back to Index

Czy 500+ wlicza się do dochodu nieopodatkowanego?

Świadczenie wychowawcze uzyskiwane z programu 500+ jest nieopodatkowane i nie stanowi dochodu w myśl przepisów podatkowych. Nie wlicza się go także do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy rodzinnych.

Back to Index

Czy jeśli zarejestrowałem wniosek, ale zrobiłem w nim błąd, to istnieje możliwość jego poprawy?

Tak, członkowie Komisji Stypendialnej, bądź dziekanat mogą cofnąć wnioski do poprawy.

Back to Index

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku jeśli posiada się dochody utracone?

Należy dołączyć kopie umów o pracę/zlecenie/dzieło (oryginał do wglądu) jak również zeznanie podatkowe za poprzedni rok.

Back to Index

Nie chcę stać w kolejcę po stypendium socjalne. Czy jest możliwość wysłania dokumentów pocztą?

Oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli jesteś pewien, że masz wszystkie wymagane dokumenty należy je wszystkie skompletować i zaadresować na adres dziekanatu swojego wydziału z dopiskiem: “Komisja Stypendialna(i nazwa swojego wydziału)”

Back to Index

Czy jeśli obecnie nie pracuję i w dniu składania wniosku nie będę mieć podpisanej żadnej umowy i złożę wniosek w październiku o stypendium socjalne( i zostanie mi ono przyznane), a np. w listopadzie lub grudniu podpisalbym umowę o pracę na cały etat, muszę to zgłaszać do komisji albo gdziekolwiek indziej? Czy w takiej sytuacji stypendium będzie mi zabrane? Czy będę musiał coś zwracać? I jakby to wyglądało gdyby to była umowa zlecenie a nie o pracę na pełen etat ?

Rokiem bazowym jest przede wszystkim rok 2017. Wypełnienie wniosku o średnich dochodach powinno mieć przełożenie na stan faktyczny. Student podczas pobierania stypendium jest zobowiązany poinformować uczelnię w ciągu roku akademickiego o pogorszeniu jak i polepszeniu sytuacji materialnej. Niestety studenci, którzy podjęli pracę, ale nie powiadomili uczelni i nadal pobierają stypendium socjalne, mogą mieć niemały problem. Jeżeli uczelnia zleci zapytanie o studenta do US, żak jest zobligowany do oddania nienależnie pobranej sumy.

Back to Index

Jaki dokument będzie akceptowany stwierdzający wiek rodzeństwa?

Jeżeli rodzeństwo się uczy wystarczy zaświadczenie ze szkoły. W przypadku, gdy dziecko ma inne nazwisko niż rodzic/rodzice należy dostarczyć również akt urodzenia.

Back to Index

Do kiedy należy złożyć dokumenty, aby otrzymać stypendium jeszcze za październik?

Do końca października.

Back to Index

Jakie dokumenty są potrzebne do stypendium socjalnego jeśli moi rodzice otrzymują rentę? Czy wystarczy wtedy ksero decyzji z poprzedniego roku?

Jak najbardziej wystarczy ksero decyzji, ale należy na komisji okazać również oryginał, aby poświadczyć prawdziwość dokumentu.

Back to Index

Jeśli moi rodzice mają dochód, ale podatek według dokumentów z Urzędu Skarbowego wynosi 0zł to jak to przedstawić w systemie USOS?

Na dochód niepodlegający opodatkowaniu składa się m.in dochód z gospodarstwa rolnego, alimenty czy różnego rodzaju odszkodowania. Jeżeli nie otrzymujesz powyższych to śmiało można zaznaczyć, że nie otrzymano żadnego dochodu. Każdy pełnoletni wzięty pod uwagę podczas składania wniosku członek rodziny winien wypełnić i podpisać w/w oświadczenie.

Back to Index

Jestem osobą niepełnosprawną i mam zamiar złożyć również wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych i nie wiem czy powienienem zaznaczać ten punkt, czy nie, bo jest tam napisane “o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta” to dotyczy TYLKO członków rodziny którzy są poza mną niepełnosprawni, czy również mnie

Dotyczy to członków rodziny, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (poza Tobą).

Back to Index

Czy zaświadczenie wypisane przez moją mamę dotyczące wspólnego prowadzenia gospodarstwa rolnego z tatą może być napisane odręcznie?

Do Komisji Stypendialnej powinno wpłynąć przez Ciebie pismo z urzędu Gminy/Miasta potwierdzające wspólne gospodarstwo.

Back to Index

Jeśli składki zdrowotne opłaca w rodzinie tylko jeden rodzic to ile powinienem przynieść zaświadczeń?

Powinieneś dostarczyć zaświadczenie z ZUS/KRUS o składkach zdrowotnych od każdego pełnoletniego członka rodziny.

Back to Index

Czy dla osób ubiegających się o stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi są przewidziane oddzielne dyżury?

Nie, wszystkie wymienione powyżej pomoce finansowe obsługuje zawsze jedna Komisja Stypendialna tzn. że obowiązuje również jedna kolejka.

Back to Index

Jaki powinienem mieć dochód, aby otrzymać stypendium socjalne?

Według przepisów stypendium socjalne przysługuje osobom, którym dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie jest nie większy niż 1051,70 zł netto. Niestety wysokość progu do otrzymania stypendium socjalnego jest ustalana przez uczelnię. Jednocześnie uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany narzuconego przez siebie progu.

Back to Index

Czy jest możliwość zobaczenia jakie były progi z lat poprzednich?

Oczywiście, wystarczy tylko znaleźć archiwalne strony internetowe naszej uczelni.

Back to Index

Nie wiem czy należy mi się stypendium socjalne, czy mogę uzyskać informację na temat tegorocznego progu?

Niestety, progi na dany rok są ustalane dopiero po przyjęciu wszystkich wniosków z października. Zazwyczaj są one ogłaszane dopiero w listopadzie.

Back to Index

Jestem osobą, której przysługuje stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych. Czy procedura wygenerowania wniosku jest taka sama jak u pozostałych?

Osoby, którym przysługuje stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych muszą przed wygenerowaniem wniosku zgłosić się do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro w celu dostarczenia oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Back to Index

Skąd mam wiedzieć jakie dokumenty są potrzebne do przedłożenia komisji stypendialnej podczas jej dyżuru?

Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej
http://www.stypendia.umk.pl/przykladowa-strona

Back to Index

Kiedy będą wypłacane stypendia?

Stypendia wypłacane są co miesiąc do 15 dnia danego miesiąca.

Back to Index

Kiedy są dyżury komisji stypendialnych danego wydziału?

Dyżury ustalane są przez komisję. Informację o konkretnych datach podawane będą na stronie samorządu.

Back to Index

Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne na ten semestr jeśli otrzymuje już od uczelni stypendium rektora?

Tak. Stypendia te przyznawane są niezależnie od siebie. Stypendium rektora nie jest wliczane do dochodu studenta.

Back to Index

Jak wypełnić wniosek o stypendium?

W systemie USOS w zakładce wnioski generator prowadzi nas krok po kroku przez proces wypełniania wniosku

Back to Index

Kto może udzielić mi informacji na temat stypendium socjalnego?

Dział dydaktyki, członkowie komisji stypendialnej, członkowie samorządu, starsi studenci. Ale przede-wszystkim informacje znajdziesz na stronie http://www.stypendia.umk.pl/

Back to Index

Nie otrzymałem certyfikatu

Wyślij maila na adres samorzad.umk.cm@gmail.com a w treści wpisz imię, nazwisko i numer indeksu. W załączniku dodaj potwierdzenie przelewu w formacie .pdf. Certyfikaty wystawiamy dla przelewów ubezpieczeniowych zrealizowanych do dnia 10 grudnia 2018.

Back to Index

Studiuje na dwóch kierunkach na CM UMK, czy mam ubezpieczać się 2 razy?

Nie, wystarczy jedna deklaracja i opłata na dowolną ilość studiowanych przez ciebie kierunków.

Back to Index

Do kiedy mam czas na ubezpieczenie się?

Do końca listopada 2018 roku. Ale upewnij się jaki termin wyznaczył wasz starosta. Nie przyjmujemy pojedynczych zgłoszeń.

Back to Index

Jestem ubezpieczony poza uczelnią, muszę się wykupować również ubezpieczenie uczelniane?

Musisz zanieść warunki swego aktualnego ubezpieczenia do Radcy Prawnego CM UMK, ostaną one zweryfikowane czy odpowiadają one standardom uczelni, jeśli tak, nie musisz wykupować ubezpieczenia zapewnionego przez uczelnie.

Back to Index

Jak mogę dołączyć do samorządu?

Pomoc zawsze nam się przyda 🙂 Możesz się z nami skontaktować osobiście lub napisać, chętnie przybliżymy Ci jak działa Samorząd.  Możesz zgłosić się do Komisji Promocji i Organizacji która świetnie wprowadza w życie samorządowca. Wybory odbywają się raz na dwa lata, informacja o ich terminie zawsze jest podawana w publicznym obwieszczeniu.

Back to Index

Chciałbym rozpocząć współprace z samorządem studenckim z kim moge się skontaktować?

Możesz do nas napisać na naszym fanpage’u na Facebook’u lub na stronie Samorządu studenckiego masz wymienionych wszystkich członków wraz z danymi kontaktowymi.

Back to Index