Organizacja Roku

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2018 r. do 17 lutego 2019 r.
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 2 października 2018 r.
Zajęcia dydaktyczne od 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.
Wakacje zimowe od 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.
Zajęcia dydaktyczne od 3 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa od 29 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r.
Przerwa w zajęciach dydaktycznych od 12 lutego 2019 r. do 17 lutego 2019 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa od 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów
i zdania egzaminów w semestrze zimowym
28 lutego 2019 r.
SEMESTR LETNI od 18 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.
ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 19 lutego 2019 r.
Zajęcia dydaktyczne od 18 lutego 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.
Wakacje wiosenne od 19 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
Zajęcia dydaktyczne od 24 kwietnia 2019 r. do 12 czerwca 2019 r.
Egzaminacyjna sesja letnia od 13 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.
Wakacje letnie od 28 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 2 września 2019 r. do 14 września 2019 r.
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów
i zdania egzaminów w semestrze letnim
20 września 2019 r.

 

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2018/2019 znajduje się w Zarządzeniu Nr 78 z dnia 8 maja 2018 r.