Samorząd Studencki

Zarząd Samorządu Studentów jest ciałem wykonawczym na stopniu ogólnouczelnianym. Decyduje o przyzwaniu dotacji na wydarzenia organizowane przez ZSSy jednostek oraz wspiera ich działalność. ZSS organizuje wyjazdu szkoleniowe dla samorządowców i Komisji Stypendialnych i czuwa nad przebiegiem szkoleń z praw i obowiązków studenta.
Zarząd działa dzięki swoim komisjom, które zajmują się poszczególnymi zadaniami!